Officiële gegevens en jaarverslag 2023

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel, kantoor Almere: 41106090; Fiscaal nummer: 8017 44 404
Bezoekadres: Amalialaan 126-B, 3743 KJ Baarn, tel. 035 - 888 30 73.
Bankgegevens: Stichting Miracles in Contact te Baarn NL22INGB0006560510

                               cursusboek web header

De doelstellingen van de stichting zoals verwoord in de statuten

Het uitdragen van de boodschap van het boek Een cursus in wonderen, zijnde de Nederlandse vertaling van A Course in Miracles. Centraal hierin staat de boodschap dat de kern van ons wezen liefde is en dat het herkennen hiervan gaat via de weg van vergeving en het loslaten van angst.

Het platform is een contact- en informatiepunt over de Cursus voor personen en groepen, dat activiteiten op dit gebied wil doorgeven.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

1 – het werk van de stichting
MIC organiseert landelijke ontmoetingsdagen.
Tijdens deze bijeenkomsten worden lezingen en workshops gehouden. Ook is er een informatiepunt, waar allerlei informatie kan worden gegeven aan belangstellenden, zowel persoonlijk als middels boeken en folders. Tevens geeft MIC een kwartaalblad uit dat aan donateurs wordt toegezonden. Informatie wordt ook middels digitale nieuwsbrieven verzonden en via Facebook en Instagram bekend gemaakt.
2 – de manier waarop de instelling geld werft
MIC ontvangt donaties.
3 – het beheer van het vermogen van de instelling
Het vermogen van MIC wordt beheerd door het bestuur.
4 – de besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen dient vooral ter dekking van negatieve exploitatiekosten zoals de huur van de locatie in Doorn voor de maandelijkse ontmoetingsdagen, de kantoorkosten, de uitgave van het kwartaalblad en het onderhoud van de website.

 

Jaarverslag en activiteiten die de stichting heeft ontplooid in het jaar 2023

Bestuurssamenstelling

Op 1 januari 2023 bestond het bestuur uit:

  • Ine van Gisbergen - voorzitter
  • Wiebe Heitman - penningmeester
  • Rita Beullens - secretaris
  • Dennis Kloek - lid

Vanaf september wijzigde de bestuurssamenstelling en zag er zo uit:

  • Ine van Gisbergen - voorzitter
  • Ronald van Gigch - penningmeester
  • Rita Beullens - secretaris
  • Wiebe Heitman - lid
  • Dennis Kloek - lid
  • Monique Bodde - lid

 

Ontmoetingszondagen

De ontmoetingszondagen werden, net zoals het jaar ervoor, hybride opgezet in 2023: zowel fysiek in Doorn alsook online via Zoom. Op deze manier kan ieder ook thuis de lezingen volgen.

8 januari Neda BoinJij bent het licht van de wereld

Voor het ego is het idee van vandaag het toppunt van zelfverheerlijking. Maar het ego begrijpt niet wat nederigheid is en verwart dit met zelfvernedering. Nederigheid houdt in dat je jouw rol in de verlossing aanvaardt en geen andere op je neemt. Het is geen nederigheid vol te houden dat jij niet het licht van de wereld kunt zijn als dat de functie is die God jou heeft toegewezen. Alleen arrogantie kan beweren dat deze functie niet voor jou bestemd kan zijn, en arrogantie komt altijd van het ego. (W61.2.1-5)

Welke onbewuste blokkades heb jij tegen het licht dat jij bent opgebouwd? In deze interactieve en muzikale lezing begeleidde Neda ons op reis naar binnen om alles wat klaar is om gezien en geheeld te worden naar het licht te brengen. 

5 februari – Jan-Willem van Aalst – De Stem van de Eenheid

In zijn nieuwe boek De Stem van de Eenheid brengt Jan-Willem twee spirituele klassiekers samen: Het niet-persoonlijke leven (1914, volledig hertaald) en Een cursus in wonderen. De inhoudelijke overeenkomsten tussen deze twee boodschappen zijn op z’n minst opvallend te noemen. Jan-Willem stelt dat ze qua inhoud voortkomen uit dezelfde bron, dezelfde Stem: God, Christus, de Heilige Geest, ons ware Zelf (allemaal synoniemen). Juist de combinatie van deze twee boodschappen kan tot nieuw inzicht leiden in waar je vandaan komt, wat je hier te doen hebt, en hoe je dat dagelijks beter in je bewustzijn kan houden.
Jan-Willem lichtte de samenhang tussen deze twee boodschappen toe en we hebben er samen mee geoefend.

5 maart – Koos Janson – Oefen vandaag het eind van angst; hoe leef ik vertrouwen?

In een prachtige Werkboekles (232) lezen we zowel een diep verlangen naar een leven vanuit totale liefde alsook een antwoord daarop van de liefde zelf! Dat antwoord komt hierop neer: wees niet bang, heb vertrouwen, herinner je Wie je bent. Waarmee vereenzelvigen we ons? Met de kleinheid van angst, of de glorie van liefde? Kiezen we die glorie, dan heeft dat een wonderbaarlijk effect. Hoe leef ik nu vertrouwen in de wereld van alledag? We genoten van een interactieve lezing hierover, gericht op de praktijk.

2 april – Marleen Bekker en Debby Kamp – De gelukkige leraar blijft een leerling

Zij: een angsthaas en een podiumtijger. Een oudje en een groentje. In elk geval reisgenoten. En wij, hoe zien wij onszelf? We hebben allemaal zo ons script en identiteits-ideeën. Waarin triggeren we elkaar? En wat is ons éne, gedeelde belang?
Deze middag hebben Marleen en Debby zo eerlijk mogelijk gedemonstreerd hoe zij leerling zijn en hierover ontstond een actieve uitwisseling, met humor en muziek. Naast de theorie was er ook ruimte voor oefening.

7 mei Peter Winteraeken en Dennis Hardeman Wil je vrede? Sluit vrede met elke onvrede

Wat als je één ding mag kiezen in je leven? Waar ga je dan voor? Wat is het wat je werkelijk verlangt? Overal en altijd is het antwoord over de hele wereld hetzelfde: vrede en geluk! En….hoe komt het toch dat we dit niet aldoor ervaren? We stonden stil bij krachtige lessen uit Een cursus in wonderen die ons op weg helpen om contact te maken met deze vredige en gelukkige staat van zijn. Bovenal hebben we ervaren wat de kracht van vergeving is. Vergeving is hét middel dat de Cursus ons aanreikt om deze vredige gelukkige staat van zijn opnieuw in ons bewustzijn te brengen.

4 juni Willem GlaudemansHet vinden van je ware identiteit

Het tweede deel van het Werkboek gaat helemaal over het vinden van je ware identiteit. Het zijn mooie korte en krachtige lessen die allemaal rond dit thema cirkelen en de potentie hebben je thuis te brengen. Mijn ware identiteit woont in U. (WdII.283.t) Mijn heilig Zelf woont in jou, Zoon van God. (WdII.266.t) 
Hiermee zijn we met elkaar aan de slag gegaan.

3 september Nicolien GouwenbergZelfconcept tegenover Zelf

De Cursus toont ons heel duidelijk dat wij onder leiding van het ego een zelfconcept, een beeld van onszelf en anderen hebben gemaakt. Dat concept is onjuist en zal ons nooit vrede brengen. Waar zelfconcepten terzijde zijn gelegd, wordt de waarheid geopenbaard precies zoals zij is. (T31.V.17:4)
Deze middag hielp ons loskomen van onze valse zelfbeelden en ons openen voor ware innerlijke vrede van het Zelf.

1 oktoberReine Van DyckRusten in God

Vader, ik heb geen andere woorden op mijn lippen en in mijn denkgeest dan Uw Naam, nu ik in stilte in Uw Tegenwoordigheid kom en vraag om even in vrede te mogen rusten bij U. (WdII.222.2)

Voor Reine is dit een zeer persoonlijk gebed en het ligt haar zeer nauw aan het hart. Het zegt dat we allemaal maar één doel kunnen hebben en dat is 'rusten in God'. Dit gebed vormde de inspiratie van deze interactieve lezing.

5 november Christopher van DrieDe wereld is mijn verantwoordelijkheid

Ik heb de wereld gemaakt, niemand anders. Alles wat ik in mijn wereld zie, is van mij. Het is dus ook mijn taak de wereld te verlossen van alles wat ik zie. Ik ben de dromer van deze droom en ik kan ervoor kiezen om mijn nachtmerries getransformeerd te laten worden door de Heilige Geest.
Het is geen trots die jou zegt dat jij de wereld die je ziet, gemaakt hebt, en dat ze verandert als jij je denken verandert. Maar het is trots die beweert dat je in een wereld gekomen bent die volledig los van jou staat, ontoegankelijk voor wat jij denkt en volkomen afgezonderd van wat jij toevallig denkt dat ze is.’ (WdI.132.5:5;6:1)
De wereld verandert letterlijk als ik mijn denken verander.
Tijdens deze interactieve bijeenkomst gingen we aan de slag met de praktische toepassing van dit radicale concept uit Een cursus in wonderen.

Zondag 3 december Samira AhaleThuis in God

Een cursus in wonderen is een dik boek, omdat de mind zo complex is. Terwijl waarheid geen woorden, noch verdediging nodig heeft. Waarheid is. A Course In Miracles is een spirituele leerweg, een zelfstudie, om verlossing te vinden, in jezelf. Het is geen stroming, noch bestaat er een instituut met een hiërarchie. De Liefde die je ervaart is: Onverdiend. Onvoorwaardelijk. Onbegrensd. De essentie: Ken jezelf, er valt niets te zoeken. Struikel in het donker of doe het licht aan en zie dat je er al bent. Thuis. Thuis in God. Een zeer verhelderende lezing hierover.

 

MIC Magazine

De vier uitgaven van het MIC Magazine in 2023 hadden de thema’s: ‘Van hoofd naar hart’, ‘Het pad’, ‘Het Zelf’ en ‘Je Goddelijkheid leven’. Stuk voor stuk gevuld met prachtige artikelen, vaak vanuit het perspectief van de Cursus ingaand op de actualiteit van de sterk veranderde fysieke wereld. Een groot compliment voor het redactieteam.
De oplage blijft een stabiele 1500 exemplaren, waarvan 120 voor Vlaanderen.

 

Website en digitale nieuwsbrief

Het aantal abonnees van het Youtube kanaal van MIC is gegroeid van 6.210 in 2022 naar 6.609 in 2023.

De digitale nieuwsbrief werd in december verstuurd naar 2.463 lezers. Dat zijn er 480 meer dan het jaar ervoor.

 

Vrijwilligers

De kantoor medewerkers, het Zoom Tech team, de vrijwilligers voor de digitale communicatie en voor de ontmoetingszondagen, het redactieteam van het MIC Magazine en de bestuursleden, allen hebben zich weer enthousiast ingezet voor de stichting in 2023. Hartelijk dank!

 

Balans

De balans van de stichting per 31-12-2023 en de resultaten over het jaar 2023: 

Balans 2023 1

 

Balans 2023 2