Stichting Miracles in Contact - bij studenten van de Cursus beter bekend als MIC - is een organisatie die geheel bestaat uit enthousiaste vrijwilligers.

MIC werd op 1 april 1993 opgericht door Fred van den Burg, Minke Weggemans en Willem Glaudemans om...

...een contact- en informatiepunt te zijn over de Cursus en activiteiten op dit gebied door te geven. En daarmee het uitdragen van de boodschap en de inspiratie van de Cursus te helpen bevorderen: de kern van ons wezen is liefde en het herkennen hiervan gaat via de weg van vergeving en het loslaten van angst.

In de loop der jaren groeide dit initiatief van drie mensen uit tot een platform, waar inmiddels bijna 40 vrijwilligers bijdragen aan de activiteiten, zoals landelijke ontmoetingsdagen met informatiestand en boekentafel, het uitgeven van het kwartaalblad MIC Magazine, het doorgeven van nieuws rond de Cursus via de website, nieuwsbrief etc.

We noemen hieronder een aantal medewerkers die ook in 2022 weer hun bijdrage leveren ter ondersteuning van MIC:

Coördinatie Ontmoetingszondagen Baarn: Wiebe Heitman en Ellen Bouwman (samen met vrijwillige medewerkers, waaronder geluid en video-opnames van Peter van 't Riet).         

Coördinatie Winkel: n.t.b.. Secretariaatsmedewerkers: Els van Tol, Sjoke Zondervan, Carla Bode. Boekhouding: Ronald van Gigch. Contentbeheer website: Joke Hoosbeek. 
Nieuwsbrief MIC: Hilda Callenbach, Rita Beullens (coördinator). Redactie MIC Magazine: Jos Visser en Andrea Voigt (hoofdredacteur), Thessa van Gigch (beeldredactie), Machiel Swillens,  Maria Hartogensis (bureau- en eindredactie). Bestuur: Ine van Gisbergen (voorzitter), Rita Beullens (secretaris en communicatie), Ronald van Gigh (penningmeester), Wiebe Heitman, Monique Bodde en Ellen Bouwman (algemene bestuursleden). Coördinatie zondagen: Ronald van Gigch en Monique Bodde.

Stichting Miracles in Contact heeft een vrijwel nieuw bestuur!

Begin februari 2022 heeft er een vrijwel complete wisseling van het MIC bestuur plaatsgevonden. In de zomer vorig jaar kwam het zittende bestuur tot de conclusie dat het misschien tijd was om meer op een eigentijdse manier te communiceren over het gedachtegoed van de Cursus en meer gebruik te gaan maken van sociale media. Ook was een aantal bestuursleden eraan toe de taak over te dragen en zo ontstond het idee om een nieuw en fris bestuur te vormen.
Onder de liefdevolle leiding van de Heilige Geest onvouwde zich in het najaar een intensief transformatie-proces, met een oproep tot nieuwe bestuursleden in het MIC Magazine, diverse ontmoetingen en een mooie opstellingendag, begeleid door Els Thissen. Begin dit jaar werd het duidelijk en op 4 februari vond de bestuursoverdracht plaats. Daar namen Ad de Regt, Anne-Joke Vellinga en Nicolien Gouwenberg afscheid van het bestuur en werden zij hartelijk gedankt voor hun liefdevolle toewijding, inspiratie en inzet in de afgelopen bestuursjaren. Ook Ernestine Martens en Mieke Scheffers, die al wat eerder afscheid hadden genomen van het bestuur, en Jos Visser waren hierbij aanwezig.
Op dat moment werd ook het ‘stokje overgedragen’ aan het nieuwe bestuur, toen bestaande uit Ine van Gisbergen (voorzitter), Rita Beullens (secretaris en communicatie), Wiebe Heitman (penningmeester), de bruggenbouwer die als enige uit het oude bestuur meegaat in het nieuwe bestuur, Monique Bodde (algemeen lid en coördinatie zondagen).

Het nieuwe bestuur verheugt zich erop om in de uitvoering van alle taken gevolg te geven aan de leiding van de Heilige Geest en laat zich inspireren door de prachtige tekst uit de Cursus:

Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn.
Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft.
Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen, of wat ik moet doen, want Hij die mij gezonden heeft zal mij leiden.
Ik ben tevreden daar te zijn waar Hij me wenst, wetend dat Hij me vergezelt.
Ik zal genezen zijn, wanneer ik toelaat dat Hij mij genezen leert. 
(T2.V.18; 2-6)

Hartelijke groet namens het nieuwe bestuur,
Ine van Gisbergen, Rita Beullens, Wiebe Heitman en Monique Bodde.