Het MIC Magazine is het kwartaalblad van Miracles in Contact, boordevol beschouwingen, persoonlijke verhalen en interviews over Een cursus in wonderen

Wil je het MIC Magazine ontvangen?

Nederland: Word dan donateur van Miracles in Contact voor een richtbedrag van €35,00 per jaar. Als donateur ontvang je het MIC Magazine gratis en draag je bij aan de doelstelling van Miracles in Contact.

België: Word dan lid van ECIW-Vlaanderen
 

Recent nummer MIC Magazine - 3/23 Thema: HET ZELF

MM3-2023

Uit de inhoudsopgave:

Het past allemaal in elkaar

Peter Duivenvoorden vertaald de Oorspronkelijke Uitgave van de cursus; Machiel Swillens zocht hem op een sprak met hem over de verschillen, overeenkomsten en nieuwe inzichten. Peter werkt al zijn hele leven als beeldend kunstenaar. Hij schildert en geeft schilderles.

Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen

Attitudinal Healing principe 2 door Monique Zomeren

Cursusstudenten en leraren:

Cursusstudenten, die donateur zijn van MIC, kunnen in het MIC Magazine gratis
 - een oproepje plaatsen
 - de start van een nieuwe leesgroep vermelden

Cursusleraren die donateur zijn van MIC, kunnen in het MIC Magazine
 - een aankondiging plaatsen tegen tarief per afmeting

Voor het opgeven van een aankondiging of als je meer informatie wilt ontvangen, kun je  contact opnemen met de redactie van het MIC Magazine.

Kopij bijdragen aan MIC Magazine

De redactie van het MIC Magazine nodigt je van harte uit bijdragen voor het MIC Magazine aan te leveren. Dat kan in de vorm van een artikel over een thema uit de Cursus, een ervaring, een tekening of een gedicht. Alleen met jullie bijdragen kunnen wij vier keer per jaar een Magazine uitbrengen.

Om helderheid te geven over de voorwaarden waaraan de bijdragen moeten voldoen, hebben het bestuur en de redactie van het MIC Magazine een aantal richtlijnen opgesteld. Lees meer in de pdf over deze richtlijnen, de verschijnings- en de sluitingsdata van het MIC Magazine.