Het MIC Magazine is het kwartaalblad van Miracles in Contact, boordevol beschouwingen, persoonlijke verhalen en interviews over Een cursus in wonderen

Wil je het MIC Magazine ontvangen?

Nederland: Word dan donateur van Miracles in Contact voor een richtbedrag van €35,00 per jaar. Als donateur ontvang je het MIC Magazine gratis en draag je bij aan de doelstelling van Miracles in Contact.

België: Word dan lid van ECIW-Vlaanderen
 

Recent nummer MIC Magazine - 2/24 Thema: VREDE

MM2 2024 cover

Uit de inhoudsopgave:

 

Vrede

Door Frans Kok

 

Nu Is de enige tijd die er is, en elk moment is bestemd om te geven.

Attitudinal Healing principe 5 door Monique Zomer

 

Boven het slagveld - onder de vleugels van de Heilige Geest. 

Een bijzonder verhaal van Corinne Giacobbe over haar vader in de tweede wereldoorlog

 

Cursusstudenten en leraren:

Cursusstudenten, die donateur zijn van MIC, kunnen in het MIC Magazine gratis
 - een oproepje plaatsen
 - de start van een nieuwe leesgroep vermelden

Cursusleraren die donateur zijn van MIC, kunnen in het MIC Magazine
 - een aankondiging plaatsen tegen tarief per afmeting

Voor het opgeven van een aankondiging of als je meer informatie wilt ontvangen, kun je  contact opnemen met de redactie van het MIC Magazine.

 

Kopij bijdragen aan MIC Magazine

De redactie van het MIC Magazine nodigt je van harte uit bijdragen voor het MIC Magazine aan te leveren. Dat kan in de vorm van een artikel over een thema uit de Cursus, een ervaring, een tekening of een gedicht. Alleen met jullie bijdragen kunnen wij vier keer per jaar een Magazine uitbrengen.

Om helderheid te geven over de voorwaarden waaraan de bijdragen moeten voldoen, hebben het bestuur en de redactie van het MIC Magazine een aantal richtlijnen opgesteld. Lees meer in de pdf over deze richtlijnen, de verschijnings- en de sluitingsdata van het MIC Magazine.