Het MIC Magazine is het kwartaalblad van Miracles in Contact, boordevol beschouwingen, persoonlijke verhalen en interviews over Een cursus in wonderen

Wil je het MIC Magazine ontvangen?

Nederland: Word dan donateur van Miracles in Contact voor een richtbedrag van €35,00 per jaar. Als donateur ontvang je het MIC Magazine gratis en draag je bij aan de doelstelling van Miracles in Contact.

België: Word dan lid van ECIW-Vlaanderen.
 

Recent nummer MIC Magazine - 1/23 Thema: VAN HOOFD NAAR HART

MM1-2023_cover

Uit de inhoudsopgave:

Ik sta altijd open voor een nieuwe horizon.

Marleen Jonkers geeft in een interview aan dat zij vanuit conceptueel denken in een vrouwelijke beweging werd gebracht: van het hoofd naar het hart. ‘Je beseft dat je Christus bent en dan is je identiteit daarin gevestigd, in die verbinding tussen hoofd en hart’, zegt ze.

Gezien & gehoord

Ook Eva de Vries in Gezien & gehoord beschrijft dit thema. En wel hoe in de film A beautiful mind een briljante professor nederig wordt en ziet dat liefde het antwoord op alles is.

 Van Sint Wapnick en de Paashaas

Verder vind je in dit blad een paasverhaal van Wouter Middeldorp. Hij neemt ons mee in zijn beleving van een reizend portret van Kenneth Wapnick van zijn altaar naar diverse andere plekken in de kamer.

 Cursusstudenten en leraren:

Cursusstudenten, die donateur zijn van MIC, kunnen in het MIC Magazine gratis
 - een oproepje plaatsen
 - de start van een nieuwe leesgroep vermelden

Cursusleraren die donateur zijn van MIC, kunnen in het MIC Magazine
 - een aankondiging plaatsen tegen tarief per afmeting

Voor het opgeven van een aankondiging of als je meer informatie wilt ontvangen, kun je  contact opnemen met de redactie van het MIC Magazine.

Kopij bijdragen aan MIC Magazine

De redactie van het MIC Magazine nodigt je van harte uit bijdragen voor het MIC Magazine aan te leveren. Dat kan in de vorm van een artikel over een thema uit de Cursus, een ervaring, een tekening of een gedicht. Alleen met jullie bijdragen kunnen wij vier keer per jaar een Magazine uitbrengen.

Om helderheid te geven over de voorwaarden waaraan de bijdragen moeten voldoen, hebben het bestuur en de redactie van het MIC Magazine een aantal richtlijnen opgesteld. Lees meer in de pdf over deze richtlijnen, de verschijnings- en de sluitingsdata van het MIC Magazine.