Ik zie geen neutrale dingen.

1. Dit idee is een volgende stap in de richting van het herkennen hoe oorzaak en gevolg werkelijk in de wereld opereren. Je ziet geen neutrale dingen omdat je geen neutrale gedachten hebt. Het is altijd de gedachte die eerst komt, ondanks de verleiding te geloven dat het precies omgekeerd is. Dit is niet de manier waarop de wereld denkt, maar je moet leren dat het de manier is waarop jij denkt. Als dit niet zo was, zou waarneming geen oorzaak hebben en zelf de oorzaak van realiteit zijn. Gezien haar hoogst veranderlijke aard is dit allerminst waarschijnlijk.

2. Wanneer je het idee van vandaag toepast, zeg dan tegen jezelf, met open ogen:

Ik zie geen neutrale dingen, want ik heb geen neutrale gedachten.

Kijk dan om je heen en laat je blik lang genoeg op elk ding dat je opmerkt rusten om te zeggen:

Ik zie geen neutrale ________ , want mijn gedachten over _________zijn niet neutraal.

Zo kun je bijvoorbeeld zeggen:

Ik zie geen neutrale muur, want mijn gedachten over muren zijn niet neutraal.

Ik zie geen neutraal lichaam, want mijn gedachten over lichamen zijn niet neutraal.

3. Zoals gewoonlijk is het van wezenlijk belang dat je geen onderscheid maakt tussen wat jij als bezield of onbezield, als plezierig dan wel onplezierig beschouwt. Wat jij ook mag geloven, je ziet niets wat werkelijk levend of wat werkelijk verheugend is. Dat komt omdat jij je vooralsnog niet bewust bent van enige gedachte die werkelijk waar en dus werkelijk vreugdevol is.

4. Drie of vier speciale oefenperioden zijn aanbevelenswaard, en minimaal drie zijn er nodig voor maximaal profijt, ook al voel je weerstand. Maar als dat zo is, kun je de lengte van de oefenperiode terugbrengen tot minder dan ongeveer de minuut die anders aanbevolen wordt.