Gods Stem spreekt tot mij, heel de dag.

1. Het is heel goed mogelijk de hele dag te luisteren naar Gods Stem zonder je gewone bezigheden op enigerlei wijze te onderbreken. Dat deel van je denkgeest waarin de waarheid woont, staat in voortdurende communicatie met God, of jij je hiervan nu bewust bent of niet. Het andere deel van je denkgeest functioneert in de wereld en gehoorzaamt de wetten van de wereld. Het is dit deel dat constant afgeleid, ontregeld en uiterst onzeker is.

2. Het deel dat luistert naar de Stem namens God is kalm, altijd in rust en volkomen zeker. Het is in werkelijkheid het enige deel dat er is. Het andere deel is een ongebreidelde illusie, uitzinnig en verscheurd, maar zonder enige vorm van werkelijkheid. Probeer er vandaag niet naar te luisteren. Probeer je met dat deel van je denkgeest te vereenzelvigen waar voor altijd stilheid en vrede heerst. Probeer te horen dat Gods Stem jou liefdevol roept en je eraan herinnert dat jouw Schepper Zijn Zoon niet heeft vergeten.

3. We zullen vandaag minstens vier, maar mogelijk meer oefenperioden van vijf minuten nodig hebben. We zullen proberen werkelijk Gods Stem te horen die jou aan Hem en aan je Zelf herinnert. We zullen deze hoogst vreugdevolle en hoogst heilige gedachte met vertrouwen tegemoet treden, in de wetenschap dat we hiermee onze wil verbinden met de Wil van God. Hij wil dat jij Zijn Stem hoort. Hij gaf jou die om te worden gehoord.

4. Luister in diepe stilte. Wees heel stil en stel je denkgeest open. Ga aan alle schrille kreten en ziekelijke fantasieën voorbij die jouw werkelijke gedachten verhullen en je eeuwige verbinding met God versluieren. Verzink diep in de vrede die jou voorbij de uitzinnige, rumoerige gedachten, taferelen en geluiden van deze waanzinnige wereld wacht. Hier woon jij niet. We proberen jouw werkelijke thuis te bereiken. We proberen de plek te bereiken waar jij werkelijk welkom bent. We proberen God te bereiken.

5. Vergeet niet het idee van vandaag heel vaak te herhalen. Doe dit waar nodig met je ogen open, maar waar mogelijk met je ogen dicht. En zorg dat je rustig zit en het idee van vandaag herhaalt wanneer je maar kunt, waarbij je je ogen voor de wereld sluit en je realiseert dat je Gods Stem uitnodigt om tot jou te spreken.