Ik word gedragen door de Liefde van God.

1. Hier ligt het antwoord op elk probleem waarvoor jij je gesteld ziet, vandaag en morgen en zolang er sprake is van tijd. In deze wereld geloof je dat alles jou steunt behalve God. Je hebt je vertrouwen geschonken aan de meest triviale en waanzinnige symbolen: pillen, geld, 'beschermende’  kleding, invloed, aanzien, aardig gevonden worden, de 'juiste' mensen kennen, en een eindeloze lijst van vormen van niets die jij met magische kracht bekleedt.

2. Al deze dingen zijn jouw substituten voor Gods Liefde. Al deze dingen worden gekoesterd om de identificatie met het lichaam zeker te stellen. Het zijn lofzangen op het ego. Schenk je vertrouwen niet aan wat waardeloos is. Het zal jou niet steunen.

3. Alleen de Liefde van God zal jou in alle omstandigheden beschermen. Ze zal je boven elke beproeving uittillen, en je hoog boven alle vermeende gevaren van deze wereld verheffen tot een sfeer van volmaakte vrede en veiligheid. Ze zal jou voeren naar een denkstaat die door niets bedreigd, door niets verstoord kan worden, en waar niets de eeuwige kalmte van de Zoon van God verbreken kan.

4. Vertrouw niet op illusies. Ze zullen jou in de steek laten. Stel al je vertrouwen op de Liefde van God in jou: eeuwig, onveranderlijk, immer feilloos. Dit is het antwoord op alles waarvoor jij je vandaag gesteld ziet. Door de Liefde van God in jou kun je alle ogenschijnlijke moeilijkheden moeiteloos en in het volste vertrouwen oplossen. Zeg dit vandaag vaak tegen jezelf. Het is een verklaring waarmee jij je van het geloof in afgoden bevrijdt. Het is jouw erkenning van de waarheid over jezelf.

5. Laat twee keer vandaag, 's morgens en 's avonds, tien minuten lang het idee voor vandaag diep in je bewustzijn zinken. Herhaal het, denk erover na, laat verwante gedachten je komen helpen de waarheid ervan te erkennen, en laat vrede zich als een deken van bescherming en geborgenheid over je heen vlijen. Laat geen loze en dwaze gedachten binnen om de heilige denkgeest van de Zoon van God te verstoren. Dit is het Koninkrijk der Hemelen. Dit is de rustplaats die je Vader jou voor eeuwig heeft toebedeeld.