Liefde schiep mij als zichzelf.

1. Het idee van vandaag is een volledige en nauwkeurige formulering van wat jij bent. Daarom ben jij het licht van de wereld. Daarom heeft God jou als de verlosser van de wereld aangewezen. Daarom wendt de Zoon van God zich voor zijn verlossing tot jou. Hij wordt verlost door wat jij bent. We zullen vandaag ons uiterste best doen tot deze waarheid over jou door te dringen, en ten volle te beseffen, al was het maar voor even, dat het de waarheid is.

2. Tijdens de lange oefenperiode zullen we nadenken over jouw werkelijkheid en haar volkomen onveranderde en onveranderlijke aard. We zullen beginnen met deze ware uitspraak over jou te herhalen, en dan een paar minuten besteden aan het toevoegen van enkele verwante gedachten, zoals:

Heiligheid schiep mij heilig.

Vriendelijkheid schiep mij vriendelijk.

Behulpzaamheid schiep mij behulpzaam.

Volmaaktheid schiep mij volmaakt.

Iedere eigenschap die in overeenstemming is met God zoals Hij Zichzelf definieert, is geschikt om te worden gebruikt. We proberen vandaag jouw definitie van God ongedaan te maken en die te vervangen door de Zijne. We proberen eveneens te beklemtonen dat jij deel uitmaakt van Zijn definitie van Zichzelf.

3. Wanneer jij verscheidene van dergelijke verwante gedachten doorgenomen hebt, probeer dan alle gedachten gedurende een korte voorbereidende periode weg te laten vallen, en probeer daarna aan al je beelden en vooroordelen over jezelf voorbij te gaan om zo de waarheid in jou te bereiken. Als liefde jou schiep als zichzelf, moet dit Zelf in jou zijn. En ergens in je denkgeest ligt Het op jou te wachten.

4. Misschien vind je het nodig het idee voor vandaag van tijd tot tijd te herhalen om afleidende gedachten te vervangen. Misschien ook vind je dit onvoldoende, en acht je het nodig om andere gedachten te blijven toevoegen die verband houden met de waarheid over jouzelf. Maar wellicht zul je erin slagen daaraan voorbij te gaan, en via de periode van gedachtenloosheid komen tot de gewaarwording van een stralend licht waarin jij jezelf herkent zoals liefde jou geschapen heeft. Vertrouw erop dat je vandaag veel zult doen om die gewaarwording naderbij te brengen, of jij je daarin nu geslaagd voelt of niet.

5. Het zal vandaag bijzonder nuttig zijn het idee voor deze dag zo vaak je kunt te oefenen. Het is nodig dat jij de waarheid over jouzelf zo vaak mogelijk hoort, omdat je denkgeest zo in beslag wordt genomen door valse beelden van jezelf. Het zou je zeer ten goede komen wanneer je vier of vijf keer per uur, en misschien zelfs vaker, jezelf eraan herinnerde dat liefde jou schiep als zichzelf. Hoor hierin de waarheid over jouzelf.

6. Probeer in de korte oefenperioden te beseffen dat dit niet je eigen nietige, eenzelvige stemmetje is dat jou dit vertelt. Dit is de Stem namens God, die jou herinnert aan je Vader en je Zelf. Dit is de Stem van de waarheid, die alles wat het ego je over jezelf vertelt, vervangt door de eenvoudige waarheid over de Zoon van God. Je werd door liefde geschapen als zichzelf.