Grieven koesteren is een aanval op Gods verlossingsplan.

1. Hoewel we hebben vastgesteld dat het verlossingsplan van het ego het tegendeel is van dat van God, hebben we nog niet benadrukt dat het een actieve aanval is op Zijn plan en een doelbewuste poging dat te vernietigen. Bij die aanval worden God de eigenschappen toegedicht die feitelijk eigen zijn aan het ego, terwijl het ego de eigenschappen van God schijnt aan te nemen.

2. De fundamentele wens van het ego is Gods plaats in te nemen. In feite is het ego de fysieke belichaming van die wens. Want het is die wens die de denkgeest met een lichaam schijnt te omgeven, hem afgescheiden en geïsoleerd houdt en niet in staat de denkgeest van anderen te bereiken, tenzij via het lichaam dat werd gemaakt om hem gevangen te houden. De beperking van communicatie kan niet het beste middel ter uitbreiding van communicatie zijn. Toch wil het ego jou doen geloven dat dit wel zo is.

3. Ook al is de poging om de beperkingen te handhaven die een lichaam tracht op te leggen hier overduidelijk, het is misschien niet zo duidelijk waarom grieven koesteren een aanval is op Gods verlossingsplan. Maar laten we eens het soort zaken onder de loep nemen waarom jij geneigd bent grieven te koesteren. Zijn ze niet altijd verbonden met iets wat een lichaam doet? Iemand zegt iets wat jou niet aanstaat. Hij doet iets wat jou ergert. Hij ‘verraadt’ zijn vijandige gedachten door zijn gedrag.

4. Je houdt je hier niet bezig met wat die persoon is. Integendeel, jij bent uitsluitend geïnteresseerd in wat hij doet in een lichaam. Je doet meer dan alleen niet helpen hem van de beperkingen van het lichaam te bevrijden. Je probeert hem actief daaraan te binden door hem daarmee te verwarren, en ze beide over één kam te scheren. Hiermee wordt God aangevallen, want als Zijn Zoon alleen een lichaam is, moet Hij dat ook zijn. Een schepper die volkomen van zijn schepping verschilt is ondenkbaar.

5. Als God een lichaam is, wat houdt Zijn verlossingsplan dan in? Wat anders zou het kunnen zijn dan de dood? Door te proberen Zichzelf te presenteren als de Auteur van het leven en niet van de dood, is Hij een leugenaar en een bedrieger vol valse beloften, die illusies in plaats van waarheid aanbiedt. De klaarblijkelijke realiteit van het lichaam maakt dit beeld van God heel overtuigend. In feite zou het, als het lichaam werkelijk was, inderdaad moeilijk zijn aan deze conclusie te ontkomen. En iedere grief die jij hebt, houdt vol dat het lichaam werkelijk is. Het gaat volledig voorbij aan wat jouw broeder is. Het versterkt jouw geloof dat hij een lichaam is, en veroordeelt hem daarvoor. En het houdt staande dat zijn verlossing niets dan de dood kan zijn, waarbij het deze aanval op God projecteert en Hem hiervoor verantwoordelijk houdt.

6. Naar deze zorgvuldig bereide arena, waar razende dieren op prooi jagen en genade geen toegang heeft, komt het ego om jou te redden. God heeft jou een lichaam gemaakt. Heel goed. Laten we dit aanvaarden en er blij om zijn. Laat je, als lichaam, niet beroven van wat het lichaam jou te bieden heeft. Neem het weinige wat je krijgen kunt. God gaf jou niets. Het lichaam is je enige verlosser. Het is Gods dood en jouw verlossing.

7. Dit is het universele geloof van de wereld die jij ziet. Sommigen haten het lichaam en proberen het te kwetsen en te vernederen. Anderen hebben het lichaam lief en proberen het te verheerlijken en op te hemelen. Maar zolang het lichaam in het centrum van jouw zelfbeeld staat, ben jij bezig Gods verlossingsplan aan te vallen en koester je grieven jegens Hem en Zijn schepping, zodat je de Stem van de waarheid niet kunt horen en Die als Vriend verwelkomen. Zijn plaats wordt ingenomen door jouw uitverkoren verlosser. Die is jouw vriend; Hij is jouw vijand.

8. We zullen vandaag proberen deze zinloze aanvallen op de verlossing te staken. We zullen in plaats daarvan proberen haar te verwelkomen. Jouw op-z’n-kop-waarneming is voor je innerlijke vrede rampzalig geweest. Jij hebt jezelf in een lichaam, en de waarheid buiten je gezien, afgesloten voor je bewustzijn door de beperkingen van het lichaam. Nu gaan we proberen dit anders te zien.

9. Het licht van de waarheid is in ons, waar God het heeft geplaatst. Het is het lichaam dat buiten ons is, en niet onze zorg. Zonder lichaam zijn betekent in onze natuurlijke staat zijn. Het licht van de waarheid in ons herkennen betekent onszelf herkennen zoals wij zijn. Ons Zelf als los van het lichaam zien betekent een einde maken aan de aanval op Gods verlossingsplan, en het in plaats daarvan aanvaarden. En overal waar Zijn plan wordt aanvaard, is het al volbracht.

10. Ons doel tijdens de langere oefenperioden vandaag is ons ervan bewust te worden dat Gods verlossingsplan al in ons is volbracht. Om dit doel te bereiken, moeten we aanval vervangen door aanvaarding. We kunnen niet begrijpen wat Gods plan met ons is, zolang we het aanvallen. We vallen dus aan wat we niet herkennen. Nu gaan we proberen ons oordeel opzij te zetten en te vragen wat Gods plan met ons is:

Wat is verlossing, Vader? Ik weet het niet. Zeg het mij, opdat ik het begrijp.

Dan zullen we in stilte op Zijn antwoord wachten. We hebben Gods verlossingsplan aangevallen zonder te wachten om te horen wat het is. We hebben onze grieven zo luid uitgeschreeuwd dat we niet naar Zijn Stem hebben geluisterd. We hebben onze grieven gebruikt om onze ogen te sluiten en onze oren dicht te stoppen.

11. Nu willen we zien en horen en leren. ‘Wat is verlossing, Vader?’ Vraag en jou zal antwoord gegeven worden. Zoek en je zult vinden. We vragen het ego niet langer wat verlossing is en waar we die kunnen vinden. Wij vragen het de waarheid. Wees er dan zeker van dat het antwoord waar zal zijn, gezien Wie jij het vraagt.

12. Herhaal je vraag en je verzoek, telkens wanneer jij je vertrouwen voelt tanen en je hoop op succes voelt flakkeren en doven, en onthoud dat jij de vraag stelt aan de oneindige Schepper van oneindigheid, die jou naar Zijn gelijkenis heeft geschapen:

Wat is verlossing, Vader? Ik weet het niet. Zeg het mij, opdat ik het begrijp.

Hij zal antwoorden. Wees vastbesloten te horen.

13. Een of wellicht twee kortere oefenperioden per uur volstaan voor vandaag, omdat ze iets langer zullen zijn dan gewoonlijk. Deze oefeningen dienen te beginnen met:

Grieven koesteren is een aanval op Gods verlossingsplan. Laat ik het in plaats daarvan aanvaarden. Wat is verlossing, Vader?

Blijf dan ongeveer een minuut in stilte, liefst met je ogen gesloten, en luister en wacht op Zijn antwoord.