Het licht is gekomen.

1. Het licht is gekomen. Jij bent genezen en jij kunt genezen. Het licht is gekomen. Jij bent verlost en je kunt verlossen. Jij bent in vrede en je brengt vrede mee waar je ook gaat. Duisternis, onrust en dood zijn verdwenen. Het licht is gekomen.

2. Vandaag vieren we de goede afloop van jouw lange onheilsdroom. Er zijn nu geen sombere dromen meer. Het licht is gekomen. Vandaag breekt de tijd van het licht aan voor jou en iedereen. Het is een nieuw tijdperk, waarin een nieuwe wereld wordt geboren. Het oude is heengegaan zonder er een spoor op achter te laten. Vandaag zien we een andere wereld, want het licht is gekomen.

3. Onze oefeningen voor vandaag zullen blije oefeningen zijn, waarin we dankzeggen voor het voorbijgaan van het oude en het aanbreken van het nieuwe. Geen schaduw uit het verleden blijft er over om ons zicht te vertroebelen en de wereld te verbergen die vergeving ons biedt. Vandaag zullen we de nieuwe wereld aanvaarden als dat wat we willen zien. Ons zal gegeven worden waarnaar we verlangen. We willen het licht zien: het licht is gekomen.

4. Onze langere oefenperioden zullen we wijden aan het bekijken van de wereld die onze vergeving ons toont. Dit is wat we willen zien, en dit alleen. Onze eenduidige doelstelling maakt ons doel onontkoombaar. Vandaag rijst de werkelijke wereld in vreugde voor ons op, om eindelijk te worden gezien. We hebben zicht gekregen, nu het licht gekomen is.

5. We hebben vandaag geen oog voor de schaduw die het ego op de wereld werpt. We zien het licht en daarin zien we hoe de weerschijn van de Hemel over de wereld ligt. Begin de langere oefenperioden door jezelf het blijde nieuws van je bevrijding te vertellen:

Het licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven.

6. Blijf vandaag niet bij het verleden stilstaan. Houd je denkgeest volledig open, gezuiverd van alle voorbije ideeën en verschoond van elk concept dat jij hebt gemaakt. Jij hebt vandaag de wereld vergeven. Je kunt die nu bekijken alsof je haar nooit eerder zag. Je weet nog niet hoe ze eruit ziet. Je wacht gewoon tot ze jou wordt getoond. Herhaal, terwijl je wacht, verscheidene keren langzaam en met alle geduld:

Het licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven.

7. Besef dat jouw vergeving jou het recht op visie geeft. Begrijp dat de Heilige Geest nooit verzuimt de gave van het zien te schenken aan wie vergeeft. Geloof dat Hij je nu niet in de steek zal laten. Jij hebt de wereld vergeven. Hij zal bij je zijn terwijl jij kijkt en wacht. Hij zal jou tonen wat ware visie ziet. Het is Zijn Wil, en jij hebt je daarin met Hem verbonden. Wacht geduldig op Hem. Hij zal er zijn. Het licht is gekomen. Jij hebt de wereld vergeven.

8. Zeg Hem dat je weet dat je niet kunt falen omdat jij je op Hem verlaat. En zeg jezelf dat jij in volmaakt vertrouwen erop wacht de wereld te zien die Hij jou heeft beloofd. Van nu af aan zul jij anders zien. Vandaag is het licht gekomen. En je zult de wereld zien die jou sinds de tijd begon was beloofd, en waarin het eind van de tijd verzekerd is.

9. Ook de korte oefenperioden zullen jou met vreugde aan je bevrijding herinneren. Herinner jezelf er zo om het kwartier aan dat het vandaag de tijd is voor een speciale viering. Zeg dank voor de goedheid en de Liefde van God. Verheug je over het feit dat vergeving de kracht heeft jouw zicht compleet te genezen. Vertrouw erop dat er deze dag een nieuw begin is. Zonder de duisternis van het verleden op jouw ogen moet het jou vandaag wel lukken te zien. En wat jij ziet zal zo welkom zijn dat je deze dag graag eeuwig zou laten duren.

10. Zeg dan:

Het licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven.

Mocht je in verzoeking raken, zeg dan tegen ieder die jou in de duisternis lijkt terug te trekken:

Het licht is gekomen. Ik heb jou vergeven.

11. We wijden deze dag aan de sereniteit waarin God wil dat jij bent. Bewaar die in je bewustzijn van jezelf en zie die vandaag overal, nu we het begin vieren van jouw visie en de aanblik van de werkelijke wereld, die de plaats kwam innemen van de niet-vergeven wereld die jij als werkelijk beschouwde.