Ik sta onder geen andere wetten dan die van God.

1. We hebben eerder opgemerkt hoeveel zinloze zaken jou verlossing toeschenen. Elk heeft jou gekluisterd met wetten die even zinloos zijn als die zaak zelf. Je bent niet aan die wetten gebonden. Maar om te begrijpen dat dit zo is, moet je eerst beseffen dat daarin geen verlossing ligt. Zolang je die zoekt in dingen die geen betekenis hebben, bind jij jezelf aan wetten die onzinnig zijn. Zo probeer je te bewijzen dat verlossing is waar ze niet is.

2. Vandaag zijn we blij dat je dit niet bewijzen kunt. Want kon je dat wel, dan zou je in alle eeuwigheid naar verlossing zoeken waar ze niet is, en haar nooit vinden. Het idee voor vandaag vertelt je nogmaals hoe eenvoudig verlossing is. Zoek ernaar waar ze op jou wacht, en daar zal ze worden gevonden. Zoek nergens anders, want ze is nergens anders.

3. Denk aan de vrijheid die jou gegeven wordt door het inzicht dat je niet gebonden bent aan alle vreemde en verwrongen wetten die jij hebt opgesteld om jezelf te redden. Jij meent werkelijk dat je verhongert als je geen pakken gekleurde papierstroken en stapels metalen schijfjes bezit. Jij meent werkelijk dat een klein rond bolletje of wat vloeistof die met een scherpe naald in je aderen wordt gedrukt, ziekte en dood afwendt. Jij meent werkelijk dat je alleen bent als er geen ander lichaam bij jou is.

4. Het is waanzin die deze dingen denkt. Jij noemt ze wetten, en plaatst ze onder verschillende namen in een lange lijst van rituelen die geen nut hebben en geen doel dienen. Je denkt dat je de ‘wetten’ van de geneeskunde, de economie en de gezondheid moet gehoorzamen. Bescherm het lichaam en je zult worden verlost.

5. Dit zijn geen wetten, dit is dwaasheid. Het lichaam wordt in gevaar gebracht door de denkgeest die zichzelf kwetst. Het lichaam lijdt alleen opdat de denkgeest niet zal zien dat hij slachtoffer is van zichzelf. Het lijden van het lichaam is een masker dat de denkgeest ophoudt om te verbergen wat werkelijk lijdt. Hij wil niet begrijpen dat hij zijn eigen vijand is, dat hij zichzelf aanvalt en sterven wil. Daarvan willen jouw ‘wetten’ het lichaam verlossen. Hierom denk je dat jij een lichaam bent.

6. Er zijn geen andere wetten dan de wetten van God. Dit moet keer op keer worden herhaald, tot je beseft dat dit geldt voor alles wat jij gemaakt hebt tegengesteld aan Gods Wil. Jouw magie heeft geen betekenis. Wat het moet verlossen, bestaat niet. Alleen wat het moet verbergen, zal jou verlossen.

7. De wetten van God kunnen nooit worden vervangen. We zullen deze dag gebruiken om ons erin te verheugen dat dit zo is. Het is niet langer een waarheid die wij willen verbergen. We beseffen daarentegen dat het een waarheid is die maakt dat we voor eeuwig vrij blijven. Magie zet gevangen, maar de wetten van God maken vrij. Het licht is gekomen omdat er geen andere wetten zijn dan de Zijne.

8. We zullen de langere oefenperioden vandaag beginnen met een kort overzicht van de verschillende soorten ‘wetten’ die we meenden te moeten gehoorzamen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de ‘wetten’ van voeding, immunisering, medicatie en de bescherming van het lichaam op ontelbare manieren. Denk verder na: je gelooft in de ‘wetten’ van de vriendschap, van ‘goede’ relaties en wederdiensten. Misschien denk je zelfs dat er wetten zijn die bepalen wat van God is en wat van jou. Veel ‘godsdiensten’ zijn hierop gebaseerd. Ze plegen niet te verlossen, maar in naam van de Hemel te verdoemen. Toch zijn ze niet vreemder dan andere ‘wetten’ die volgens jou gehoorzaamd moeten worden wil jij veilig zijn.

9. Er zijn geen andere wetten dan die van God. Zet vandaag alle dwaze magische overtuigingen van je af, en houd je denkgeest in stilte bereid om de Stem te horen die de waarheid tot je spreekt. Je zult naar Iemand luisteren die zegt dat er onder Gods wetten van verlies geen sprake is. Geen betaling wordt er gedaan of ontvangen. Er kan niet geruild worden, er zijn geen vervangingsmiddelen, en niets neemt de plaats in van iets anders. Gods wetten geven steeds en nemen nooit.

10. Luister naar Hem die jou dit vertelt en besef hoe dwaas de ‘wetten’ zijn waarvan jij dacht dat ze de wereld, die jij dacht te zien, draaiend hielden. Luister dan verder. Hij zal je nog meer vertellen. Over de Liefde die je Vader voor jou heeft. Over de oneindige vreugde die Hij jou biedt. Over Zijn diep verlangen naar Zijn enige Zoon, geschapen als Zijn scheppingskanaal; Hem ontzegd door diens geloof in de hel.

11. Laten we vandaag Gods kanalen voor Hem openstellen, en laat Zijn Wil zich door ons heen naar Hem toe uitbreiden. Zo wordt schepping eindeloos vermeerderd. Zijn Stem zal ons hiervan vertellen, alsook van de hemelse vreugden die door Zijn wetten voor altijd onbegrensd worden bewaard. We zullen het idee van vandaag herhalen totdat we geluisterd hebben en hebben begrepen dat er geen andere wetten zijn dan die van God. Dan zullen we tegen onszelf zeggen, als blijk van toewijding waarmee de oefenperiode eindigt:

Ik sta onder geen andere wetten dan die van God.

12. Wij zullen dit blijk van toewijding vandaag zo vaak mogelijk herhalen, tenminste vier tot vijf keer per uur, en tevens de hele dag door als antwoord op elke verleiding om onszelf onderworpen te voelen aan enige andere wet. Het is onze vrijheidsverklaring van alle gevaar en alle tirannie. Het is onze erkenning dat God onze Vader is en dat Zijn Zoon is verlost.