Ik heb recht op wonderen.

1. Jij hebt recht op wonderen op grond van wat jij bent. Je zult wonderen ontvangen op grond van wat God is. En je zult wonderen schenken omdat jij één bent met God. Nogmaals: wat is verlossing toch eenvoudig! Het is louter de vaststelling van jouw ware Identiteit. Dit is wat we vandaag gaan vieren.

2. Jouw aanspraak op wonderen ligt niet in je illusies over jezelf. Ze hangt niet af van enige magische kracht die jij jezelf hebt toegedicht, noch van enig ritueel dat jij hebt bedacht. Ze is inherent aan de waarheid van wat jij bent. Ze ligt besloten in wat God, jouw Vader, is. Ze werd gegarandeerd bij jouw schepping en gewaarborgd door de wetten van God.

3. Vandaag zullen we aanspraak maken op de wonderen die jouw recht zijn, aangezien ze jou toebehoren. Jou is volledige bevrijding beloofd van de wereld die jij hebt gemaakt. Jou is verzekerd dat het Koninkrijk van God in jou is en nooit verloren kan gaan. We vragen niet meer dan wat ons in waarheid toebehoort. Maar we zullen er vandaag ook voor zorgen dat we ons niet met minder tevreden zullen stellen.

4. Begin de langere oefenperioden door vol vertrouwen tegen jezelf te zeggen dat jij recht op wonderen hebt. Vergeet niet, terwijl je je ogen sluit, dat jij alleen vraagt om wat al rechtmatig het jouwe is. Vergeet evenmin dat wonderen nooit van de een worden afgenomen en aan de ander gegeven, en dat jij door om jouw rechten te vragen ieders rechten hooghoudt. Wonderen gehoorzamen de wetten van deze wereld niet. Ze volgen louter uit de wetten van God.

5. Wacht na deze korte inleidende fase rustig op de verzekering dat je verzoek is ingewilligd. Je hebt gevraagd om de verlossing van de wereld en jezelf. Je hebt verzocht dat jou de middelen worden verschaft waarmee dit wordt bereikt. De bevestiging hiervan kan jou niet worden onthouden. Jij vraagt slechts dat de Wil van God geschiedt.

6. Door dit te doen vraag jij eigenlijk niet om iets. Je stelt een feit vast dat niet kan worden ontkend. De Heilige Geest kan jou alleen maar bevestigen dat jouw verzoek is ingewilligd. Het feit dat jij aanvaardde moet wel het geval zijn. Er is vandaag geen plaats voor twijfel en onzekerheid. Eindelijk stellen we een werkelijke vraag. Het antwoord is een simpele vaststelling van een simpel feit. Je zult de verzekering krijgen die je zoekt.

7. Onze korte oefenperioden zullen talrijk zijn, en zijn er tevens aan gewijd een simpel feit in herinnering te roepen. Zeg vandaag vaak tegen jezelf:

Ik heb recht op wonderen.

Vraag om wonderen in iedere situatie die dit verlangt. Je zult die situaties herkennen. En aangezien jij je niet op jezelf verlaat om het wonder te vinden, heb jij er volledig recht op het te ontvangen wanneer je er maar om vraagt.

8. Denk er ook aan niet met minder dan het volmaakte antwoord tevreden te zijn. Mocht je in de verleiding komen, zeg dan snel tegen jezelf:

Ik zal wonderen niet inruilen voor grieven. Ik wil enkel wat mij toebehoort. God heeft bepaald dat wonderen mijn recht zijn.