Onze ideeën voor de herhaling vandaag zijn de volgende:

1. (61) Ik ben het licht van de wereld.

Hoe heilig ben ik, die de functie werd gegeven de wereld te verlichten! Laat ik stil zijn in het aangezicht van mijn heiligheid. Laten al mijn conflicten verdwijnen in haar kalme licht. Laat ik mij in haar vrede herinneren Wie ik ben.

2. Mochten zich bijzondere moeilijkheden lijken voor te doen, dan zouden enkele concrete toepassingsvormen van dit idee kunnen zijn:

Laat ik het licht van de wereld in mij niet verduisteren.

Laat het licht van de wereld door deze verschijningsvorm heen schijnen.

Deze schaduw zal verdwijnen in het aanschijn van het licht.

3. (62) Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld.

Door mijn functie te aanvaarden zal ik het licht in mij zien. En in dit licht zal me mijn functie helder en volkomen ondubbelzinnig voor ogen staan. Mijn aanvaarding is er niet van afhankelijk of ik inzie wat mijn functie is, want wat vergeving is begrijp ik nog niet. Toch vertrouw ik erop dat ik haar, in het licht, zien zal zoals ze is.

4. Specifieke vormen voor het hanteren van dit idee kunnen behelzen:

Laat dit mij helpen om te leren wat vergeving betekent.

Laat me mijn functie niet scheiden van mijn wil.

Ik zal dit niet benutten voor een wezensvreemd doel.