We zullen vandaag deze ideeën herhalen:

1. (63) Het licht van de wereld brengt elke denkgeest vrede door mijn vergeving.

Mijn vergeving is het middel waardoor het licht van de wereld uitdrukking vindt via mij. Mijn vergeving is het middel waardoor ik me bewust wordt van het licht van de wereld in mij. Mijn vergeving is het middel waardoor de wereld wordt genezen, tegelijk met mij. Laat me dan de wereld vergeven opdat ze mag worden genezen, samen met mij.

2. Suggesties voor concrete toepassingsvormen van dit idee zijn:

Laat vrede zich van mijn denkgeest uitbreiden naar die van jou, [naam].

Ik deel het licht van de wereld met jou, [naam].

Dankzij mijn vergeving kan ik dit zien zoals het is.

3. (64) Laat me mijn functie niet vergeten.

Ik wil mijn functie niet vergeten, want ik wil me mijn Zelf herinneren. Ik kan mijn functie niet vervullen als ik die vergeet. En tenzij ik mijn functie vervul, zal ik niet de vreugde ervaren die God mij heeft toebedacht.

4. Geschikte specifieke vormen van dit idee zijn onder andere:

Laat ik dit niet gebruiken om mijn functie voor mezelf te verbergen.

Ik wil dit aangrijpen als een kans om mijn functie te vervullen.

Dit bedreigt misschien mijn ego, maar kan op geen enkele wijze mijn functie veranderen.