Vandaag zullen we deze ideeën herhalen:

1. (75) Het licht is gekomen.

Door verlossing in plaats van een aanval te kiezen, kies ik er louter voor te herkennen wat er al is. Verlossing is een besluit dat al genomen is. Aanval en grieven zijn geen opties. Dat is de reden waarom ik altijd kies tussen waarheid en illusie, tussen wat er is en wat er niet is. Het licht is gekomen. Ik kan alleen het licht kiezen, want het heeft geen alternatief. Het heeft de duisternis vervangen, en de duisternis is verdwenen.

2. De volgende vormen zouden bruikbaar kunnen blijken voor de specifieke toepassing van dit idee:

Dit kan mij geen duisternis tonen, want het licht is gekomen.

Het licht in jou is al wat ik wil zien, [naam].

Ik wil hierin alleen zien wat er is.

3. (76) Ik sta onder geen andere wetten dan die van God.

Dit is de volmaakte formulering van mijn vrijheid. Ik sta onder geen andere wetten dan die van God. Ik word er voortdurend toe verleid andere wetten te bedenken en die macht over mij te geven. Ik lijd alleen vanwege mijn geloof in die wetten. Ze hebben geen enkel werkelijk effect op mij. Ik ben volkomen vrij van de effecten van alle wetten behalve die van God. En Zijn wetten zijn de wetten van de vrijheid.

4. De volgende specifieke toepassingsvormen van dit idee kunnen misschien bruikbaar zijn:

Mijn waarneming hiervan toont me dat ik in wetten geloof die niet bestaan.

Ik zie hierin alleen Gods wetten aan het werk.

Laat ik hierin Gods wetten aan het werk laten, en niet de mijne.