Dit zijn onze herhalingsideeën voor vandaag:

1. (77) Ik heb recht op wonderen.

Ik heb recht op wonderen omdat ik onder geen andere wet sta dan die van God. Zijn wetten bevrijden me van alle grieven en stellen daar wonderen voor in de plaats. En ik wil de wonderen aanvaarden in plaats van de grieven, die niets dan een illusie zijn waarachter de wonderen schuilgaan. Nu wil ik slechts aanvaarden wat mij krachtens de wetten van God toekomt, zodat ik dat kan benutten voor de functie die Hij mij gegeven heeft.

2. Je zou de volgende suggesties kunnen gebruiken voor de specifieke toepassing van dit idee:

Hierachter schuilt een wonder waar ik recht op heb.

Laat ik geen grieven hebben tegen jou, [naam], maar je in plaats daarvan het wonder schenken dat jou toebehoort.

In het ware licht gezien biedt dit mij een wonder aan.

3. (78) Laat wonderen alle grieven vervangen.

Met dit idee verenig ik mijn wil met die van de Heilige Geest en zie ik ze als een. Met dit idee aanvaard ik mijn bevrijding uit de hel. Met dit idee druk ik mijn bereidwilligheid uit om, in overeenstemming met Gods plan voor mijn verlossing, al mijn illusies door de waarheid te laten vervangen. Ik bedenk geen uitzonderingen en geen surrogaten. Ik wil heel de Hemel en niets dan de Hemel, zoals God dat voor mij wil.

4. Bruikbare specifieke toepassingsvormen van dit idee kunnen zijn:

Ik wil deze grief niet buiten mijn verlossing houden.

Laat onze grieven door wonderen worden vervangen, [naam].

Hierachter gaat het wonder schuil dat al mijn grieven vervangt.