Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

1. Vandaag gaan we voort met het ene idee dat volledige verlossing brengt, de ene verklaring die elke vorm van verleiding ontkracht, de ene gedachte die het ego tot zwijgen brengt en volledig ongedaan maakt. Jij bent zoals God jou geschapen heeft. De geluiden van deze wereld verstommen, de beelden van deze wereld verdwijnen en alle gedachten die deze wereld ooit heeft bevat, worden door dit ene idee voorgoed weggevaagd. Hier is de verlossing volbracht. Hier is wijsheid hervonden.

2. Het ware licht is kracht, en kracht is zondeloosheid. Als je zo blijft als God jou geschapen heeft, moet je wel sterk zijn en moet het licht wel in jou zijn. Hij die je zondeloosheid zeker stelde, moet ook jouw waarborg zijn voor kracht en licht. Jij bent zoals God jou geschapen heeft. De duisternis kan niet de heerlijkheid van Gods Zoon verbergen. Jij staat in het licht, sterk in de zondeloosheid waarin je werd geschapen en waarin je zult blijven tot in alle eeuwigheid.

3. Vandaag zullen we opnieuw de eerste vijf minuten van elk uur dat je wakker bent, besteden aan een poging de waarheid in jou te voelen. Begin deze perioden van onderzoek met de volgende woorden:

Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

Ik ben Zijn Zoon in alle eeuwigheid.

Probeer nu de Zoon van God in jou te bereiken. Dit is het Zelf dat nooit gezondigd heeft, noch ooit een beeld heeft gemaakt ter vervanging van de werkelijkheid. Dit is het Zelf dat Zijn thuis in God nooit verlaten heeft om ongewis in de wereld te leven. Dit is het Zelf dat geen angst kent, noch Zich een voorstelling maken kan van verlies, lijden of dood.

4. Om dit doel te bereiken wordt van jou niets anders verlangd dan dat je alle afgoden en zelfbeelden opzijzet, voorbijgaat aan de lijst eigenschappen, de goede zowel als de slechte, die jij jezelf toegeschreven hebt, en in stille afwachting op de waarheid wacht. God Zelf heeft beloofd dat die geopenbaard zal worden aan ieder die erom vraagt. Jij vraagt er nu om. Jij kunt niet falen, omdat Hij niet falen kan.

5. Als je niet aan het vereiste kunt voldoen elke eerste vijf minuten van het uur te oefenen, roep jezelf dan tenminste elk uur in herinnering:

Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

Ik ben Zijn Zoon in alle eeuwigheid.

Zeg vandaag regelmatig tegen jezelf dat jij bent zoals God jou geschapen heeft. En vergeet niet om op iedereen die jou lijkt te irriteren, met deze woorden te reageren:

Jij bent zoals God jou geschapen heeft.

Jij bent Zijn Zoon in alle eeuwigheid.

Doe er vandaag alles aan de oefeningen elk uur te doen. Elk daarvan zal een reuzenschrede op weg naar je verlossing zijn, en een mijlpaal in het aanleren van het denksysteem dat in deze cursus wordt uiteengezet.