Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. (97) Ik ben geest.

Ik ben de Zoon van God. Geen lichaam kan mijn geest bevatten, noch mij een beperking opleggen die God niet geschapen heeft.

2. (98) Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan.

Wat kan mijn functie anders zijn dan het Woord van God aanvaarden, die mij geschapen heeft zoals ik ben en eeuwig zijn zal?

3. Op het hele uur:

Ik ben geest.

Op het halve uur:

Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan.