Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. (99) Verlossing is mijn enige functie hier.

Mijn functie hier is de wereld alle vergissingen te vergeven die ik heb begaan. Want zo word ik mét heel de wereld daarvan bevrijd.

2. (100) Mijn rol is essentieel voor Gods verlossingsplan.

Ik ben essentieel voor Gods plan ter verlossing van de wereld.

Want Hij gaf mij Zijn plan opdat ik de wereld zou verlossen.

3. Op het hele uur:

Verlossing is mijn enige functie hier.

Op het halve uur:

Mijn rol is essentieel voor Gods verlossingsplan.