Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang.

1. Dit is de gedachte die volgt uit degene waarmee we gisteren oefenden. Je kunt niet stoppen bij het idee dat de wereld waardeloos is, want als je niet ziet dat er iets anders is waarop je hopen kunt, zul je alleen depressief worden. Onze nadruk ligt niet op het opgeven van de wereld, maar op het inruilen ervan voor iets wat veel bevredigender is, vervuld van vreugde, en in staat jou vrede te schenken. Denk je dat deze wereld jou dat bieden kan?

2. Het kan lonend zijn er wat tijd aan te geven nogmaals na te denken over de waarde van deze wereld. Misschien zul jij toegeven dat er niets te verliezen valt in het loslaten van elke gedachte aan waarde hier. De wereld die jij ziet is inderdaad genadeloos, instabiel, wreed, onverschillig tegenover jou, snel met wraak en meedogenloos in haat. Ze geeft alleen om terug te nemen, en neemt alle dingen weg die jij een tijd gekoesterd hebt. Geen blijvende liefde laat zich hier vinden, want die is hier niet. Dit is de wereld van de tijd, waar alle dingen eindigen.

3. Is het dan een verlies om in plaats hiervan een wereld te vinden waar verliezen onmogelijk is, waar liefde eeuwig duurt, haat niet kan bestaan en wraak geen betekenis heeft? Is het een verlies om alle dingen te vinden die jij werkelijk verlangt en te weten dat die geen einde kennen en door de tijd heen precies zo zullen blijven als jij ze wilt? Maar zelfs zij zullen tenslotte worden verwisseld voor datgene waarvan we niet kunnen spreken, want vandaar ga je naar waar woorden totaal ontoereikend zijn, naar een stilte waar de taal ongesproken blijft en toch stellig wordt verstaan.

4. Communicatie, ondubbelzinnig en kristalhelder, blijft voor alle eeuwigheid onbegrensd. En God Zelf spreekt tot Zijn Zoon, zoals Zijn Zoon tot Hem spreekt. Hun taal heeft geen woorden, want wat Zij zeggen kan niet in symbolen worden uitgedrukt. Hun kennis is direct en volledig gedeeld en volledig één. Hoe ver ben jij, die aan deze wereld gebonden blijft, hiervan verwijderd. En toch, hoe dicht ben jij erbij, wanneer je die ruilt voor de wereld die je verlangt.

5. Nu is de laatste stap zeker, nu ben je nog maar een ogenblik verwijderd van tijdloosheid. Hier kun je alleen maar vooruit kijken, nooit achterom om weer de wereld te zien die je niet verlangt. Hier is de wereld die de plaats daarvan komt innemen, wanneer jij je denkgeest losmaakt van de kleinigheden die de wereld naar voren brengt om jou gevangen te houden. Hecht er geen waarde aan en ze zullen verdwijnen. Stel ze op prijs en ze zullen jou werkelijk toeschijnen.

6. Dat is de keuze. Welk verlies kan er voor jou liggen in de keuze geen waarde te hechten aan niets? Deze wereld bevat niets dat je werkelijk verlangt, maar wat je ervoor in de plaats kiest, is waarlijk wat jij verlangt! Laat het je gegeven worden vandaag. Het wacht er slechts op dat jij het kiest, om de plaats in te nemen van alles wat je zoekt, maar niet verlangt.

7. Oefen je bereidwilligheid om deze verandering te bewerkstelligen tien minuten ‘s morgens en ‘s avonds en nog eens daartussenin. Begin hiermee:

Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang. Ik kies ervoor die wereld te zien in plaats van deze, want hier is niets wat ik werkelijk verlang.

Sluit dan je ogen voor de wereld die jij ziet, en sla in de stille duisternis gade hoe de lichten die niet van deze wereld zijn een voor een oplichten, totdat waar het een begint en het ander eindigt alle betekenis verliest, wanneer ze zich tot één geheel versmelten.

8. Vandaag buigen de lichten van de Hemel zich naar jou en schijnen op je oogleden terwijl jij voorbij de wereld van duisternis rust. Hier is licht dat jouw ogen niet kunnen aanschouwen. En toch kan je denkgeest het duidelijk zien en ook begrijpen. Een dag vol zegen wordt jou vandaag geschonken, en wij zeggen dank. Deze dag beseffen we dat het alleen verlies was wat je vreesde te verliezen.

9. Nu begrijpen we dat er geen verlies is. Want we hebben eindelijk het tegendeel daarvan gezien en we zijn dankbaar dat de keuze is gemaakt. Breng jezelf elk uur je beslissing in herinnering en neem er een ogenblik voor om je keuze te bevestigen door alle gedachten die jij maar hebt opzij te zetten en kort alleen hierbij stil te staan:

De wereld die ik zie bevat niets wat ik verlang.

Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang.