Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.

Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.

1. (188) De vrede van God straalt nu in mij.

Ik zal stil zijn en de aarde met mij stil laten zijn. En in die stilheid vinden wij de vrede van God. Ze verblijft in mijn hart dat van God Zelf getuigt.

Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.

Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.