Nergens ter wereld ben ik in gevaar.

1. Uw Zoon is veilig waar hij ook mag zijn, want U bent daar bij hem. Hij hoeft Uw Naam slechts aan te roepen en hij zal zich zijn veiligheid en Uw Liefde herinneren, want die zijn één. Hoe kan hij bang zijn of twijfelen of vergeten dat hij niet kan lijden, in gevaar kan worden gebracht of zich ongelukkig voelen, wanneer hij U toebehoort, geliefd en liefdevol, in de veiligheid van Uw Vaderlijke omarming?

2. En daar bevinden we ons in waarheid. Geen stormen kunnen in de gewijde haven van ons thuis doordringen. In God zijn we veilig. Want wat kan God Zelf komen bedreigen, of bang maken wat voor eeuwig een deel van Hem zal zijn?