Zonder vergeving blijf ik blind.

1. Zonde is het symbool van aanval. Zie ergens zonde, en ik zal lijden. Want vergeving is het enige middel waardoor de visie van Christus tot me komt. Laat ik als de eenvoudige waarheid aanvaarden wat Zijn blik me toont en ik ben totaal genezen. Kom, broeder, laat me jou bezien. Jouw beminnelijkheid weerspiegelt die van mij. Jouw zondeloosheid is de mijne. Jij bent vergeven en ik met jou.

2. Zo wil ik vandaag iedereen bezien. Mijn broeders zijn Uw Zonen. Uw Vaderschap heeft hen geschapen en hen allen aan mij gegeven als deel van U, en ook van mijn eigen Zelf. Vandaag eer ik U in hen en hoop zo deze dag mijn Zelf te herkennen.