Een cursus in wonderen begon met de plotselinge beslissing van twee mensen om zich te verenigen in een gemeenschappelijk doel. Ze heetten Helen Schucman en William Thetford, en waren beiden professor in de klinische psychologie aan de medische faculteit van de Columbia Universiteit in New York City. Wie zij waren is niet van belang, behalve dat deze geschiedenis laat zien dat bij God alles mogelijk is.

Bereidwilligheid
Ze waren alles behalve spiritueel ingesteld. Hun relatie met elkaar was moeizaam en vaak gespannen, en ze bekommerden zich zeer om persoonlijke en professionele erkenning en status...

...Hoewel ze het serieus meenden, vonden ze het heel moeilijk een begin te maken met hun gezamenlijke onderneming. Maar ze hadden de Heilige Geest het ‘kleine beetje bereidwilligheid’ gegeven dat - zoals de Cursus zelf keer op keer zou benadrukken - voldoende is om Hem in staat te stellen iedere situatie voor Zijn doeleinden te benutten en van Zijn kracht te voorzien. (Vw.vii)

Auteur
De namen van de twee mensen die samen voor de optekening van de Cursus zorgden staan niet op het omslag en de titelpagina, want de Cursus dient op zichzelf te staan, en kan dat ook. Het is niet de bedoeling dat hij de grondslag wordt voor een nieuwe cultus of sekte, hij beoogt slechts een manier aan te reiken waarmee sommige mensen in staat zullen zijn hun eigen Innerlijke Leraar te vinden. (Vw.viii)

In de biografie Een leven geen geluk beschrijft Kenneth Wapnick het fascinerende proces van het ontstaan van Een cursus in wonderen. Een leven geen geluk is verkrijgbaar in de MIC webwinkel.

 

helenenbill Nu 50 jaar geleden startte het optekenen van de Cursus door Dr. Helen Schucman. Op de vraag van Dr. William Thetford "Er moet een betere manier zijn" antwoordde Helen "Ja, en ik ga je daarbij helpen".