Baarn
Iedere eerste zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) organiseert MIC een landelijke MIC Ontmoetingszondag in Baarn. 
 
Utrecht
Iedere derde zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) organiseert het Ontmoetingspunt Utrecht een bijeenkomst in het centrum van Utrecht.
 
Noord-Nederland
Twee keer per jaar wordt in Oosterwolde een ontmoetingsbijeenkomst gehouden.

Zuid-Nederland
Vijf maal per jaar organiseert Ontmoetingscentrum ECIW in verschillende plaatsen in Zuid-Nederland een lezing.

België
ECIW-Vlaanderen organiseert 3 maandelijks een lezing.